http://www.nutpobtum.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 โหลดเอกสาร

บทความธรรมะ

เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

บทความลงนิตยสาร

ทำไม ? ดาราหน้าตาดี ถึงผิดหวังในความรัก

แว่นตา ดูโทรทัศน์

เล่นหุ้น บาปหรือไม่ !

ตามหาพระอรหันต์ ดีไหม ?

ทำกรรมอะไร ส่งผลให้ติดคุก

อย่าโทษพระ เพียงฝ่ายเดียว

คำทำนาย

ความไม่เที่ยง ที่คนไทยต้องพบเจอ

คุยกับ "คนไม่มีศาสนา"

ไม่ยึดตำรา(พระไตรปิฎก) ดีกว่าจริงหรือ ?

มือถือ กำลังทำให้ผม(เรา) โง่ลง !

สังคมอุดม(อ)คติ

ทำบุญแล้ว ชีวิตไม่ดีขึ้นเลย ทำไม!

งานศพในฝัน

หลุงพราง ของการนับถือ "พระ"

"ผู้หญิง" อย่าพยายามเท่าเทียมผู้ชายทุกเรื่อง

ละคร ภาพยนตร์ เพลง คนสร้าง คนเสพ ได้บุญหรือบาป

หลุมพรางที่ชื่อว่า "การสวดมนต์"

ตกหลุมพราง เพราะความรู้

การท่องเที่ยวคือการพักผ่อน จริงหรือ ?

ทางสายกลาง ที่แท้จริง

คำอธิษฐาน "ต้องห้าม"

ธรรมทาน VS อภัยทาน

หลุมพรางสำหรับชาวพุทธ

ไปเลือกตั้ง มีโอกาสได้บาปหรือไม่

พระที่จะทำลายพระพุทธศาสนา และทำให้เราตกนรก

สิ่งทีทำให้เชื่อได้ว่า สวรรค์-นรกของทุกศาสนาเป็นที่เดียวกัน

คนดี คนไม่ดี วัดกันที่ตรงไหน

ชาวพุทธหลากหลายรูปแบบ

ดี ! รับกรรมให้หมด

ทำชั่วได้ดี...มีถมไป

ว่าด้วยปี 2012

สิ่งที่ได้จากการหนีน้ำ

ควร "อยาก" หรือไม่

มาสนับสนุน คนดีมีศีลกันถอะครับ

เป้าหมายชีวิตของชาวพุทธ

อย่าลืมติดร่มชูชีพห้จิตใจ

ไปทำบุญ อย่าเอาบาปกลับมาด้วย

ยอดนิยม

กฏแห่งแรงดึงดูด มีจริงหรือ??

การทำบุญ

เรื่องที่มักเข้าใจผิด

บทสัมภาษณ์

เกี่ยวกับหนังสือ

อื่นๆ

บุญกฐิน

บุญกฐิน

ทำบุญกฐินกันหรือยังครับ เหลือเวลาอีกไม่ถึง  10 วันสำหรับการทำบุญใหญ่ประจำ ที่ได้บุญมากมายมหาศาล ทำให้ได้นะครับ เพราะบุญจะช่วยเราได้ในเวลาเราต้องเผชิญสิ่งแย่ๆ

 

บอกบุญ การทอดกฐิน

การทอดกฐิน     นับว่าเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญอย่างหนึ่ง  ซึ่งมีช่วงเวลาจำกัดเพียงปีละ ๑ เดือน คือระหว่าง แรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เท่านั้น ประเพณีการทอดกฐินนี้  ประชาชนชาวไทยนิยมทำกันมาก  ถือว่าได้อานิสงส์แรง เพราะทำในเวลาจำกัด  และต้องการทำการจองกฐินกันก่อน เพราะ 1 วัดจะรับได้เพียงกฐินเดียวเท่านั้น ในปัจจุบันนี้มักทำกันเป็นพิธีรีตองมโหฬารทีเดียว   บางทีก็มีการแห่แหนประดับตกแต่งองค์กฐินพร้อมทั้งไทยธรรมที่เป็นของบริวารซึ่งจัดทำกันไว้อย่างประณีตบรรจง

 

อานิสงส์กฐิน
                การทำบุญกฐินนี้ได้บุญมาก เพราะเป็นทานที่พิเศษยิ่งกว่าทานอื่นใด ด้วยเป็นทั้ง "กาลทาน" และ "สังฆทาน" นับเป็นทานชนิดเดียวที่ผู้ให้(คฤหัสถ์)และผู้รับ(พระสงฆ์ ) ได้บุญด้วยกันทั้งสองฝ่าย ฝ่ายผู้ให้ย่อมได้บุญอันไพบูลย์ทั้งในชาตินี้และชาติต่อๆ ไป  เช่น
o ทำให้เป็นผู้มีความมั่งคั่ง
o มั่นคงในโภคทรัพย์สมบัติและหน้าที่การงาน

o เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป
o เป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส ตั้งมั่นในสมาธิและเข้าถึงธรรมได้ง่าย แม้ละโลก แล้วย่อมได้บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์

 

เหตุที่การทอดกฐินได้บุญมาก
 1. จำกัดประเภททาน คือ ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น จะถวายเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอย่างอื่นไม่ได้

2. จำกัดเวลา คือ ต้องถวายภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไป
3. จำกัดงาน คือ พระภิกษุที่กรานกฐินต้องตัด เย็บ ย้อม และครองให้เสร็จภายในวันที่กรานกฐิน
4. จำกัดไทยธรรม คือ ผ้าที่ถวายต้องถูกต้องตามลักษณะที่สงฆ์กำหนดไว้
5. จำกัดผู้รับ คือ พระภิกษุผู้รับกฐิน ต้องเป็นผู้ที่จำพรรษาในวัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษา และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 รูป
6. จำกัดคราว คือ วัดๆ หนึ่งรับกฐินได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น(จาก 1 เจ้าภาพ)
7. เป็นพระบรมพุทธานุญาต ทานอย่างอื่นทายกทูลขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาต เช่นมหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขออนุญาตถวายผ้าอาบน้ำฝน แต่ผ้ากฐินนี้พระองค์ทรงอนุญาตเอง นับเป็นพระพุทธประสงค์โดยตรง

อานิสงส์ของกฐิน พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า"โภ ปุริสะ ดูกรท่านผู้เจริญ บุคคลใดเคยทอดกฐินไว้ในพระพุทธศาสนา แม้ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าตายจากความเป็นคน ยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ท่านผู้นั้นจะไปเกิดเป็นเทวดา หรือนางฟ้า๕๐๐ ชาติ" นั่นหมายความว่า ถ้าหมดอายุเทวดา หรือนางฟ้าจุติแล้วก็เกิดทันที ๕๐๐ ครั้ง เมื่อบุญหย่อนลงมานิดหน่อย เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้าไม่ได้ ลงมาเป็นมนุษย์ จะเกิดเป็นพระเจ้า จักรพรรดิปกครองโลก ๕๐๐ ชาติ เมื่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ๕๐๐ ชาติแล้ว บุญก็หย่อนลงมา ก็จะเป็นพระมหากษัตริย์ ๕๐๐ ชาติ หลังจากนั้น จะเป็นมหาเศรษฐี ๕๐๐ ชาติ เมื่อเป็นมหาเศรษฐี ๕๐๐ ชาติแล้ว ก็เป็นอนุเศรษฐี ๕๐๐ ชาติ หลังจากเป็นอนุเศรษฐี ๕๐๐ ชาติแล้ว ก็เป็นคหบดี ๕๐๐ ชาติ(จากพระสูตรภาษาบาลี)

ผลบุญของการทำกฐินนั้นมากมาย หากต้องการสรุปสั้นให้เห็นภาพก็อธิบายได้ว่า แม้ว่าเราตักบาตรและทำสังฆทานทุกวันตลอดชีวิต ก็อาจจะได้บุญไม่เท่าการทำบุญด้วยกฐินเพียงครั้งเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฐินที่นำเงินที่ได้ไปสร้างโบสถ์ วิหาร หรือซื้อที่ในวัด เราก็จะได้บุญหลายต่อจากบุญกฐินด้วย และได้บุญวิหารทานด้วย(ซึ่งได้บุญมากและได้บุญทุกครั้งทีมีคนใช้สิ่งที่เราสร้าง)

 

หากใครที่กำลังจะทำบุญด้วยกฐินหรือทำไปแล้วผมก็ขอโมทนาบุญด้วย แต่หากใครที่ยังไม่ได้ทำ ยังเหลือเวลาจนถึงวันลอยกระทง ลองหาวัดใดสักวัด แล้วทำบุญที่ได้บุญมากมายมหาศาลนี้ ด้วยการทำบุญกฐินกันเถอะครับ

 

** อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำบุญกฐินได้ในหนังสือ " บุญใหญ่ พลิกชีวิต" **

หมายเหตุ

            ทำเองคนเดียวก็ได้บุญมากแล้ว แต่หากเราชวนผู้อื่นทำด้วย ก็จะได้บุญมากมายมหาศาล และบุญจากการชวนผู้อื่นทำบุญ จะช่วยให้เรามีบริวารที่ดีและมีเพื่อนที่ดีด้วยครับ

 

ณัฐพบธรรม

ผู้เขียนหนังสือ ถ้ารู้(กู)ทำไปนานแล้ว

http://www.Nutpobtum.com

 

 

 

 

ธรรมะ,สังฆทาน,สังฆทานที่ถูกต้อง,กฎแห่งกรรม,กฏแห่งกรรม,บุญ,บาป,บุญบาป,นรก,สวรรค์,ทำทาน,รักษาศีล,เจริญภาวนา,นั่งสมาธิ,เจริญสติ,ธรรมทาน,ณัฐพบธรรม

 

 

ความคิดเห็น

 1. 1
  เจริญศักดิ์ พรหมวันรัตน์

  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ขอให้ทุกท่านสิกขาพุทธวจนะจากพระไตรปิฎกให้ลึกซึ้งยิ่งๆขึ้นไปนะครับ

 2. 2
  chanyanut
  chanyanut chanyanut.nisaret@yahoo.se 15/01/2014 13:06

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านค่ะ ขออนุญาตแชร์ข้อความนะคะ

 3. 3
  ณัฐพบธรรม
  ณัฐพบธรรม 06/12/2012 20:52

  เรียนคุณกฤตน์ 


  ขอบคุณที่ติดตามผลงานครับ ^_^ และอนุโมทนาบุญกับสิ่งดีๆที่ทำด้วยนะครับ ^_^


  ตอบคำถามดังนี้ครับ


  1. ถ้าท่านรับในฐานะตัวแทนวัด แล้วเอาเข้าวัด ก็พอจะอนุโลมได้ครับ


  2. ถ้าพูดเล่นในเรื่องที่เกินจริง เหนือจริง หรือล้อเล่น ก็ใช่ครับ เพ้อเจ้อ
  แต่หากเราอยากพูดเล่น ก็พูดเริ่มต้นด้วยคำว่าสมมุติก็ได้ครับ

 4. 4
  กฤตน์
  กฤตน์ kritpisit@gmail.com 22/11/2012 11:58

  เรียน คุณ ณัฐพบธรรม


  ผมติดตามหนังสือของคุณ มาหลายเล่ม รู้สึกชอบและทำให้อยากทำบุญละบาปมากขึ้น คุณนัฐได้บุญมากเลยรู้ไหมครับ


  ปัจจุบันก็ถือศีล 5 ได้ แต่กรรมบท 10 ก็พยายามอยู่ครับ ผมมีข้อสงสัย อยากให้คุณณัฐพบธรรม


  ช่วยแนะนำด้วยดังนี้ครับ


  1 เมื่อไม่นานมานี้ ไปทำบุญกฐิน (เพือสร้างโบสถ์)แล้วได้พบเจ้าอาวาสท่านเป็นตัวแทนรับซองเงิน ผมก็ถวายกับ


  กับท่านไป แต่ก็จำได้ว่าคุณบอกว่าพระรับเงินไม่ได้ อย่างนี้ผมจะได้บุญ หรือบาปครับ เพราะรู้สึกได้บุญก้จริงแต่ก็ไม่ค่อยสบายใจเล็กน้อย


  2 การพูดเล่นกับเพื่อน จะถือเป็นใช่การพูดเพ้อเจ้อด้วยหรือไม่ครับ ถ้าใช่ก็รู้สึกว่ายากมากจริงสำหรับการพูดสำหรับผมนะครับ


  ขอบคุณ คุณนัฐ มากครับ

 5. 5
  ชิน อดทน
  ชิน อดทน siridechsmd@hotmail.com 02/11/2012 13:16

  โอนไปร่วมแล้วครับ วันนี้เป็นเจ้าภาพร่วม 2 งานเลยครับ


   

 6. 6
  30/10/2012 10:26

  ขอบอกบุญครับ ผมเป็นเจ้าภาพกองกฐิน 1 กอง และจะไปทำบุญกฐินที่ศูนย์วิปัสนานิมิตใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 นี้ เรียนเชิญท่านๆ ร่วมไปทำบุญกฐินด้วยกันนะครับ รายละเอียดตามเว็บไซต์นี้นะครับ http://www.pobtham.com

 7. 7
  ณัฐพบธรรม
  ณัฐพบธรรม 29/10/2012 15:04

  อนุโมทนากับคุณ ชิน อดทน ด้วยครับ สาธุ

 8. 8
  ชิน อดทน
  ชิน อดทน siridechsmd@hotmail.com 22/10/2012 15:57

  คุณณัฐพบธรรม


  ขอบคุณครับ ผมเป็นผู้ติดตามผลงานมาหลายเล่มแล้วครับเกือบครบแล้วครับ


  และได้นำไปปฏิบัติตามสมควรแก่โอกาศ รู้สึกอิ่มใจมากครับล่าสุดพึ่งทำประตูทางเข้าวัดไปครับ


  ขอบคุณสำหรับหลักธรรมดีๆในการดำเนินชีวิตที่ไม่ประมาทครับ


  ชิน อดทน

 9. 9
  ณัฐพบธรรม
  ณัฐพบธรรม 21/10/2012 09:01

  เรียนคุณ ชิ อดทน


  1. แน่นอนว่าเป็นเจ้าภาพคนเดียวย่อมได้บุญโดยตรงมากกว่า
  แต่หากเรามีกำลังทรัพย์ไม่พอ เป็นเ้จ้าภาพหลายคนก็ได้นะครับ
  แต่จะไปอบายภูมิหรือเปล่า ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างครับ


  2. เรื่องแบบนั้นไม่มีในพระไตรปิฎกครับ (ไม่มีข้อห้ามแบบนี้ครับ)

 10. 10
  ชิน อดทน
  ชิน อดทน siridechsmd@hotmail.com 19/10/2012 17:29

  รบกวนขอความรู้ครับ


  1.เราต้องเป็นเจ้าภาพผู้เดียวหรือร่วมกับผุ้อื่นถึงจะได้อนิสงส์มากขนาดไม่ไปอบายภูมิครับ


  2.ผมไปจองมีผุ้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านบอกว่าอายุยังน้อย(37ครับ)ยังเป็นเจ้าภาพไม่ได้รบกวนคลายข้อข้องใจด้วยครับ


  ขอบคุณมากครับ และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ

 11. 11
  earthwo
  earthwo earthwo@hotmail.co.th 15/09/2012 21:29

  ขออนุโมทนาบุญกับคุณเขมจิรา c]tคุณวิทยาด้วยครับ

 12. 12
  06/07/2012 22:26

  เรียนคุณ ป๋องปอง


  อานิสงค์ของกฐิน แบบตรงๆ ในพระไตรปิฎก "ไม่มี" ครับ


  ส่วนที่ยกมานั้น ก็อ้างอิงจากพระสูตรฉบับบาลี


  มีแต่อานิสงค์ของการถวายผ้าครับ
  (มีอ้างอิงพระไตรปิฎกเขียนไว้ในหนังสือ บุญใหญ่พลิกชีวิต)

 13. 13
  ป๋องปอง
  ป๋องปอง apleoms@gmail.com 06/07/2012 19:49

  ที่ว่าอานิสงส์การทอดกฐินทำให้ไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้า พระเจ้าจักรพรรดิ ตลอดจนเศรษฐี รบกวนช่วยระบุที่มาให้ชัดเจนได้มั้ยครับ ว่าอ้างอิงจากพระไตรปิฎกฉบับไหน เล่มใด จะได้ไปค้นคว้าต่อได้ถูก กรุณาหน่อยนะครับ

 14. 14
  ณัฐพบธรรม
  ณัฐพบธรรม 28/11/2011 10:59
  อนุโมทนาบุญกับคุณวิทยาด้วยครับ สุดยอดเลยครับ
 15. 15
  28/11/2011 00:00
  สวัสดีครับ  ผมสมาชิกใหม่ ผมได้อ่านท่องนรกเที่ยวสวรรค์ จบเลยพบหลังเล่ม เล่มแรกที่อ่านคือ ถ้ารู้....ทำไปนานแล้ว ครับ ปีนี้ได้รว่มเป็นเจ้าภาพบุญกฐิน รวมแล้ว ๗ กอง ครับตั้งใจไว้ให้ครบ ๙ กอง  ปีหน้าเอาใหม่ครับ
  ผมอยู่ในพื้นที่ที่มีความตั้งใจทำบุญมากครับ เลยมีโอกาสมาก และเคยร่วมกับพี่น้องในครอบครัวเป็นเจ้าภาพตั้งกองกฐินถวายวัดและอุทิศบุญให้บิดามารดาและญาติผู้ล่วงลับ ๑  ครั้งแล้ว ครับ ปลื้มมากครับ

  ขอบคุณที่ได้ร่วมเป็นเครือข่ายธรรม ครับ

  วิทยา
 16. 16
  ณัฐพบธรรม
  ณัฐพบธรรม 18/11/2011 20:03

  ไม่เป็นไรครับคุณอุทุมพร


  ปีหน้ายังมีครับ เอาใหม่ครับ ^_^

 17. 17
  อุทุมพร
  อุทุมพร zeix33@hotmail.com 17/11/2011 15:33

  สวัสดีค่ะ

  เพิ่งทอดกฐินมา เมื่อ ปลายเดือน ตุลาคมค่ะ

  แต่เป็ฯที่น่าเสียดายมาก ที่ พอท่านเจ้าอาวาส กำลังนำ กล่าว คำถวายผ้าพระกฐิน

  จู่ๆๆ ก็เกิดโทรศัพท์ ดังขึ้นมา เพราะ คนงานที่บ้าน โทรมาบอกว่า น้ำท่วมเข้าบ้านหมดแล้ว

  วันนั้น เลยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจค่ะ

  เพราะ ต้องรีบออกจาก อุโบสถ ตั้งแต่ตอนนั้น  ยังไม่ทันได้กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินเลย ค่ะ

  หงุดหงิดและ เสียใจมากๆๆ  เพราะ ตั้งใจไปมากๆๆๆ  อย่างนี้จะได้รับบุญไหมคะ


  ปล. หนังสือเล่มนี้ ส่วนตัว ซื้อมา 3 เล่ม ค่ะ

  เพื่อแจกจ่าย ให้เพื่อนๆๆ และ คนที่ทำงาน ยืมอ่านๆ ต่อๆๆ กันไป ค่ะ

  รู้สึก อิ่มเอิบ หลังจากที่ คนที่อ่านจบแล้ว มาบอกว่า ต่อไปนี้ จะตั้งใจทำแต่ความดีค่ะ

  ขออนุโมทนาบุญ กับ คุณ ณัฐพบธรรมด้วยค่ะ  สาธุ


 18. 18
  ณัฐพบธรรม
  ณัฐพบธรรม 13/11/2011 15:10
  อนุโมทนาบุญกับพี่เขมจิราด้วยครับ
  สุดยอดมากเลยครับ ผมอ่านไปปลื้มไป(ขนลุก)
  และผมเชื่อว่าผู้ทำเอง(พี่เขมจิรา) น่าจะรู้สึกปลื้มมากกว่าผมหลายเท่า

  และการที่พี่และคนรอบข้าง ต่างชวนและกันทำบุญ
  ต่างคนต่างก็จะได้บุญมากขึ้น มากขึ้น มากขึ้น
  จะมีความสุขมากขึ้น ทั้งตอนทำและในอนาคต
  น่ายินดีมากเลยครับ ^_^

  ผมดีใจมากเลยครับ ที่หนังสือของผมเป็นประโยชน์กับพี่เขมจิรา
  โดยเฉพาะท่องนรกเที่ยวสวรรค์ ดีใจมาครับที่พี่ชอบ^_^
 19. 19
  เขมจิรา
  เขมจิรา 12/11/2011 22:55

            พี่เขมเพิ่งทอดกฐินวัดตกค้างเมื่อวันที่ 9 พย.ค่ะ  ปีนี้มีวัดตกค้างในจังหวัด 70 วัดค่ะ ท่านเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุต ได้ริเริ่มทำมาหลายปีแล้ว พี่ได้ทราบโดยบังเอิญเมื่อปีที่แล้วค่ะ ปีนี้จึงรีบไปจองไว้ 1 วัดตั้งแต่เริ่มเข้าพรรษา และเพิ่งรู้ในวันทอดว่าเป็นวัดป่าที่อยู่ปู๊นนนนโน่น แถว ๆ ชายแดนกัมพูชา มีความสุขมากเลยที่ได้ทำสิ่งที่ตั้งใจรอมา 1 ปี นี่ก็อยากจะให้ถึงช่วงกฐินปีหน้าอีกไว ๆ เพราะจะทำอีกค่ะ กะว่าจะทำทุกปี น้องที่ชวนไปด้วย 2 คนก็ปลื้มกันใหญ่ เพราะนอกจากจะร่วมทำบุญกับพี่แล้ว ยังได้ทำบุญกับวัดอื่น ๆ อีก 69 วัด เลยพากันจะหยอดกระปุกไว้รอทำในปีหน้าอีก ลูกๆของเพื่อนพี่( เด็กน้อยป. 4 - ม.3) เค้าเห็นพี่ทำ เค้าก็บอกแม่เค้าว่า ปีหน้าให้แม่เค้าทำบ้าง ได้ยินแล้วน่าชื่นใจในสิ่งที่เราทำแล้วมีคนสนใจอยากทำในสิ่งที่ดี ๆ ด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ต้องขอบพระคุณคุณณัฐพบธรรมเป็นอย่างสูงที่มีส่วนอย่างมากในการพลิกชีวิตพี่จากการเป็นแค่ผู้อ่าน แค่รู้ มาสู่ผู้ฝึกปฏิบัติ เมื่อได้ลงมือทำแล้วจึงค่อย ๆ เกิดความเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เอง  พี่ชอบและอ่านทุกเล่มที่คุณเขียนค่ะ  
          เรื่องทำบุญใหญ่ไปอินเดีย อ่านแล้วได้เห็นว่าคนที่ปฏิบัติจริงนั้นมีความงามสง่าอย่างไร เป็นแบบอย่างให้เราได้ปฏิบัติตาม
          ส่วนท่องนรกเที่ยวสวรรค์พี่ก็อ่าน 3 รอบแล้วค่ะ โดยเฉพาะบทสุดท้ายนี่หลายรอบมาก ตอนแรกว่าจะไม่ชวนมาอยู่ด้วยนะคะ เพราะพี่เคยอ่านพระมาลัยผู้เปิดประตูนรกสวรรค์มาตั้งแต่เป็นเด็ก  แต่พอได้อ่านท่องนรก โอ้โหสนุกมากกกก  วางไม่ลงเลย ไม่คิดว่าจะมันแบบนี้ (พูดแบบวัยรุ่นค่ะ)   อ่านแล้วเห็นภาพสวรรค์ชัด ทำให้อยากทำความดีให้มากยิ่งขึ้น   นี่ก็รออ่านเล่มต่อ ๆไปอยู่นะคะ
                                                                          ขอบคุณมากค่ะ

 20. 20
  reobam
  reobam niramoludo@cpall.co.th 16/02/2011 17:33
  เห็น ถวายผ้าขาว เพื่อให้ทางวัด ย้อมเป็นจีวร แล้วเราสามารถย้อมเอง และตัดเย็บ จีวรให้พระได้ไหมค่ะ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

สถิติ

เปิดเว็บ01/03/2010
อัพเดท12/06/2017
ผู้เข้าชม1,511,206
เปิดเพจ2,160,703

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 เข้าระบบ

view