http://www.nutpobtum.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 โหลดเอกสาร

บทความธรรมะ

เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

บทความลงนิตยสาร

ทำไม ? ดาราหน้าตาดี ถึงผิดหวังในความรัก

แว่นตา ดูโทรทัศน์

เล่นหุ้น บาปหรือไม่ !

ตามหาพระอรหันต์ ดีไหม ?

ทำกรรมอะไร ส่งผลให้ติดคุก

อย่าโทษพระ เพียงฝ่ายเดียว

คำทำนาย

ความไม่เที่ยง ที่คนไทยต้องพบเจอ

คุยกับ "คนไม่มีศาสนา"

ไม่ยึดตำรา(พระไตรปิฎก) ดีกว่าจริงหรือ ?

มือถือ กำลังทำให้ผม(เรา) โง่ลง !

สังคมอุดม(อ)คติ

ทำบุญแล้ว ชีวิตไม่ดีขึ้นเลย ทำไม!

งานศพในฝัน

หลุงพราง ของการนับถือ "พระ"

"ผู้หญิง" อย่าพยายามเท่าเทียมผู้ชายทุกเรื่อง

ละคร ภาพยนตร์ เพลง คนสร้าง คนเสพ ได้บุญหรือบาป

หลุมพรางที่ชื่อว่า "การสวดมนต์"

ตกหลุมพราง เพราะความรู้

การท่องเที่ยวคือการพักผ่อน จริงหรือ ?

ทางสายกลาง ที่แท้จริง

คำอธิษฐาน "ต้องห้าม"

ธรรมทาน VS อภัยทาน

หลุมพรางสำหรับชาวพุทธ

ไปเลือกตั้ง มีโอกาสได้บาปหรือไม่

พระที่จะทำลายพระพุทธศาสนา และทำให้เราตกนรก

สิ่งทีทำให้เชื่อได้ว่า สวรรค์-นรกของทุกศาสนาเป็นที่เดียวกัน

คนดี คนไม่ดี วัดกันที่ตรงไหน

ชาวพุทธหลากหลายรูปแบบ

ดี ! รับกรรมให้หมด

ทำชั่วได้ดี...มีถมไป

ว่าด้วยปี 2012

สิ่งที่ได้จากการหนีน้ำ

ควร "อยาก" หรือไม่

มาสนับสนุน คนดีมีศีลกันถอะครับ

เป้าหมายชีวิตของชาวพุทธ

อย่าลืมติดร่มชูชีพห้จิตใจ

ไปทำบุญ อย่าเอาบาปกลับมาด้วย

ยอดนิยม

กฏแห่งแรงดึงดูด มีจริงหรือ??

การทำบุญ

เรื่องที่มักเข้าใจผิด

บทสัมภาษณ์

เกี่ยวกับหนังสือ

อื่นๆ

ส่วนที่อาจเข้าใจผิด และแก้ไข ทำดี 24 ชั่วโมง

 

คำนำ

สำหรับหนังสือเล่มนี้ จะเน้นอธิบายพื้นฐานที่สำคัญของการทำบุญ ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นว่า บุญบางอย่างก็สามารถทำได้ง่ายกว่าที่เราคิด(ช่วยให้เราสามารถทำบุญได้ตลอดเวลา) ทำอย่างไรจึงจะได้บุญมากขึ้น บุญบางอย่างอาจจะไม่ได้บุญมากอย่างที่เราคิด(บางอย่างอาจจะได้บาป)

 

แก้เป็น

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ จะเน้นอธิบายพื้นฐานที่สำคัญของการทำบุญ ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นว่า บุญบางอย่างก็สามารถทำได้ง่ายกว่าที่เราคิด(ช่วยให้เราสามารถทำบุญได้ตลอดเวลา) ได้เข้าใจว่าทำอย่างไรจึงจะได้บุญมากขึ้น และบุญบางอย่างอาจจะไม่ได้บุญมากอย่างที่เราคิด(บางอย่างอาจจะได้บาป)

 

บทที่ 3 การอุทิศบุญกุศลให้ผู้อื่น หน้าที่ 13

ได้เปรียบเทียบว่า เหมือนตอนแรกเรามีเทียนที่ส่องสว่างอยู่ ๘ แท่ง

 

แก้เป็น

 

ได้เปรียบเทียบว่า เหมือนตอนแรกเรามีเทียนที่ส่องสว่างอยู่ 1 แท่ง

 

บทที่ 9 การแสดงธรรม

 

ส่วนเรื่องที่ว่าอภัยทานชนะธรรมทานนั้น ไม่มีกล่าวถึงในพระไตรปิฎก คำว่าอภัยทานชนะทานทั้งปวงก็ไม่มี หรือแม้แต่คำว่าอภัยทานได้บุญสูงสุดก็ไม่มีในพระไตรปิฎก ในหมวดของทาน(การให้)ในพระไตรปิฎกก็ไม่เคยกล่าวถึงธรรมทานเลย และแม้แต่คำว่าอภัยทานยังแทบไม่มีการกล่าวถึงในพระไตรปิฎกเลย ฉะนั้นเราก็คงตัดสินใจได้ไม่ยากว่า ธรรมทานกับอภัยทาน อะไรได้บุญมากกว่ากัน

 

แก้เป็น

 

ส่วนเรื่องที่ว่าอภัยทานชนะธรรมทานนั้น ไม่มีกล่าวถึงในพระไตรปิฎก คำว่าอภัยทานชนะทานทั้งปวงก็ไม่มี หรือแม้แต่คำว่าอภัยทานได้บุญสูงสุดก็ไม่มีในพระไตรปิฎก ในหมวดของทาน(การให้)ในพระไตรปิฎกก็ไม่เคยกล่าวถึงอภัยทานเลย และแม้แต่คำว่าอภัยทานยังแทบไม่มีการกล่าวถึงในพระไตรปิฎกเลย ฉะนั้นเราก็คงตัดสินใจได้ไม่ยากว่า ธรรมทานกับอภัยทาน อะไรได้บุญมากกว่ากัน

 

บทที่ 10 การภาวนา หน้าที่ 59

แต่สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกเพียงเพื่อให้มีสมาธิหรือสติเบื้องต้น เราก็สามารถฝึกได้ด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือที่เรามีติดตัวมาตั้งแต่เกิด และใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกจนตาย สิ่งนั้นก็คือ ลมหายใจ

 

แก้เป็น

 

แต่สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกเพียงเพื่อให้มีสมาธิหรือสติเบื้องต้น เราก็สามารถฝึกได้ด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือที่เรามีติดตัวมาตั้งแต่เกิด และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกจนตาย สิ่งนั้นก็คือ ลมหายใจ

 

บทที่ 11 การทำความเห็นให้ถูกต้อง หน้าที่ 64

อานิสงค์ของการมีความเชื่อที่ถูกต้อง

                ความเชื่อที่ถูกต้องจะช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างถูกต้อง เช่น หากเราอยากมีฐานะที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น มีสุขภาพดีขึ้น ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้น ความเชื่อที่ถูกต้องก็จะทำให้เราเลือก ทำบุญ ละบาป แล้วสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราก็จะอยู่กับเราโดยไม่วิบัติ เช่น เราทำบุญและทำธุรกิจโดยสุจริต ไม่เบียดเบียนใคร ทรัพย์สินที่หามาได้มากก็จะไม่วิบัติ

 

แก้เป็น

 

อานิสงค์ของการมีความเชื่อที่ถูกต้อง

                ความเชื่อที่ถูกต้องจะช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างถูกต้อง เช่น หากเราอยากมีฐานะที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น มีสุขภาพดีขึ้น ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้น ความเชื่อที่ถูกต้องก็จะทำให้เราเลือก ทำบุญ ละบาป แล้วสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราก็จะอยู่กับเราโดยไม่วิบัติ เช่น เราทำบุญและทำธุรกิจโดยสุจริต ไม่เบียดเบียนใคร ทรัพย์สินที่หามาได้ก็จะไม่วิบัติ

 

บทที่ 18 สิ่งที่จะนำไปทำบุญ หน้า 123

อานิสงค์ของการถวายรองเท้าก็จะทำให้เรามียวดยานพาหนะยาน(รวมถึงรถยนต์) ช้าง ยานม้า ย่อมไหลมาเทมา มีรองเท้าสวยงามมากมายให้ใส่(พระไตรปิฎกเล่มที่ 32 ข้อ ๓๙๓)

 

แก้เป็น

 

อานิสงค์ของการถวายรองเท้าก็จะทำให้เรามียวดยานพาหนะ(รวมถึงรถยนต์) ยานช้าง ยานม้า ย่อมไหลมาเทมา มีรองเท้าสวยงามมากมายให้ใส่(พระไตรปิฎกเล่มที่ 32 ข้อ ๓๙๓)

 

(หมายเหตุ:วงเล็บวางผิดที่)

 

บทที่ 18 สิ่งที่จะนำไปทำบุญ หน้า 124

 

การถวายมีดโกนจะมีอานิสงค์คือ เราจะเป็นผู้มีความเพียร มีความอดทน มีจิตเมตตา(พระไตรปิฎกเล่มที่ 32 ข้อ ๓๙๓)

 

แก้เป็น

 

การถวายมีดจะมีอานิสงค์คือ เราจะเป็นผู้มีความเพียร มีความอดทน มีจิตเมตตา(พระไตรปิฎกเล่มที่ 32 ข้อ ๓๙๓)

 

(หมายเหตุ: ย่อหน้าก่อนหน้านี้จะพูดถึงมีดโกนอยู่แล้ว)

 

บทที่ 20 ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วรวย หน้า 143

                การปล่อยสัตว์ที่กล่าวถึงในหนังสือนั้นหมายความว่า การไปซื้อปลาที่กำลังจะถูกฆ่าแล้วตั้งใจจะปล่อยปลาลงแม่น้ำทั่วไป หรือการปล่อยวัวโดยที่เราไม่หาผู้เลี้ยง(ปล่อยให้เป็นอิสระ) นั้นได้บุญ

                แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ควรจะพิจารณาว่าแม่น้ำนั้นเน่าเกินกว่าจะมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่ รวมถึงการปล่อยเต่า ปล่อยหอยนั้น สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถอยู่ในแม่น้ำได้หรือไม่ เพราะการปล่อยเขาผิดที่(ปล่อยเต่าบกในน้ำ) อาจเป็นการฆ่ามากกว่าช่วยเหลือ

 

บทที่ 20 สิ่งที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำบุญ หน้า 147

                (ที่บางวันถือศีล 5 ยังไม่ได้ หรือให้ศีลอุโบสถทุกวันก็ยังทำไม่ได้)

แก้เป็น

                (ที่บางวันถือศีล 5 ยังไม่ได้ หรือให้ถือศีลอุโบสถทุกวันก็ยังทำไม่ได้)

 

บทที่ 21 สวดมนต์ ไหว้พระ ขอพร หน้า 161

ชาวพุทธที่แท้จริงจึงควรกราบไหว้พระพุทธรูปด้วยความรู้สึกบูชาพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระองค์เพื่อกระตุ้นให้เราทำบุญละบาป และหากจะไปไหว้พระที่ไหน ก็ควรไปในฐานะผู้ให้มากกว่าเป็นผู้ขอ ด้วยการแบ่งบุญที่เราได้   ทำให้เทวดา วิญญาณและสรรพสัตว์บริเวณนั้น แล้ววางใจวางเป้าหมายให้ถูกต้องว่า สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเรา เราจะเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นเอง(ขยันทำในสิ่งที่ควรทำ และทำบุญละบาป)

 

แก้เป็น

 

ชาวพุทธที่แท้จริงจึงควรกราบไหว้พระพุทธรูปด้วยความรู้สึกบูชาพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระองค์เพื่อกระตุ้นให้เราทำบุญละบาป และหากจะไปไหว้พระที่ไหน ก็ควรไปในฐานะผู้ให้มากกว่าเป็นผู้ขอ ด้วยการแบ่งบุญที่เราได้ทำ   ให้เทวดาวิญญาณและสรรพสัตว์บริเวณนั้น แล้ววางใจวางเป้าหมายให้ถูกต้องว่า สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเรา เราจะเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นเอง(ขยันทำในสิ่งที่ควรทำ และทำบุญละบาป)

 

(หมายเหตุ:เว้นวรรคผิดช่อง)

ความคิดเห็น

 1. 1
  ณัฐพบธรรม
  ณัฐพบธรรม 31/01/2013 15:02

  ตอบคุณ เพิ่งเริ่มศึกษาธรรมว่า


  ในตอนเขียนต้นฉบับ ผมไม่ได้ใส่คำว่า วิสุง วิสุง แต่ทางอมรินทร์ใส่ลงไปครับ


  อย่างไรก็ตาม จะกล่าวคำอาราธนาแบบไหนก็ได้ครับ 


  เพราะสิ่งสำคัญขึ้นอยู่กับเจตนา และการกระทำของเราครับ

 2. 2
  เพิ่งเริ่มศึกษาธรรม

  มีข้อสงสัยในหนังสือ ทำดี ๒๔ ชั่วโมง บทที่๕ การรักษาศีล หน้าที่ ๒๖


  หัวข้อ ขั้นตอนที่๓ อาราธนาศีล ๕


  อะหัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ


  แต่ที่ผมอ่านเจอในหนังสือสวดมนต์ต่างๆ จะมีสวนที่เพิ่มมาคือ


  อะหัง (มะยัง) ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ


  ไมทราบว่าต้องใช้คำอาราธนาภาษาบาลี ที่ถูกแบบไหนครับแสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

สถิติ

เปิดเว็บ01/03/2010
อัพเดท12/06/2017
ผู้เข้าชม1,386,161
เปิดเพจ2,004,218

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 เข้าระบบ

view